Cẩm Tú Cầu Do Không Chăm Sóc Hoa Nở Có Một Bông tại nhà mới nhất 2022Cẩm Tú Cầu Không Chăm Sóc Hoa Nở Có Một Bông # TheCanhGarden #

source

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

3 thoughts on “Cẩm Tú Cầu Do Không Chăm Sóc Hoa Nở Có Một Bông tại nhà mới nhất 2022

  1. Anh Mai Kim says:

    Mấy năm trước e đi đường gặp họ bán cẩm tú cầu. Thấy đẹp mua 1 chậu (có 5 cành có nụ, 2 cành hoa nở) về chăm nó , chẳng hiểu sao nó hoa và nụ thối dần ,thối dần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.